Obchodní podmínky

Anglickou verzi podmínek služby naleznete níže

Podmínky služby

 • 1 Rozsah a poskytovatel

(1) Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny objednávky, které provádíte

v online obchodě

Pouze Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran
dělat.

(2) Sortiment v našem internetovém obchodě je určen výhradně pro zákazníky, kteří vlastní 18. Dokončili rok života.

(3) Naše dodávky, služby a nabídky jsou poskytovány výhradně na základě těchto všeobecných podmínek. Všeobecné obchodní podmínky platí také pro společnosti pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nejsou znovu výslovně dohodnuty. Zahrnutí všeobecných podmínek zákazníka, které je v rozporu s našimi všeobecnými podmínkami, je již v rozporu.

(4) Jazyk smlouvy je výhradně němčina.

(5) Aktuálně platné podmínky si můžete přečíst na webových stránkách [www.onlysmile.de] načíst a vytisknout.

 • 2 uzavření smlouvy

(1) Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje závaznou žádost o uzavření kupní smlouvy, ale je to nezávazná žádost o objednání zboží v internetovém obchodě.

(2) Kliknutím na tlačítko ["Objednávka nyní podléhá platbě" / "koupit"] předložit závaznou nákupní nabídku (§ 145 BGB). Bezprostředně před odesláním této objednávky můžete objednávku znovu zkontrolovat a v případě potřeby ji opravit.

(3) Po přijetí nákupní nabídky obdržíte automaticky generovaný e-mail, kterým potvrdíme, že jsme obdrželi vaši objednávku (potvrzení o přijetí). Toto potvrzení o přijetí ještě nepředstavuje přijetí vaší nákupní nabídky. Smlouva ještě není uzavřena s potvrzením o přijetí.

(4) Kupní smlouva na zboží je uzavřena pouze tehdy, když výslovně prohlásíme, že přijímáme nákupní nabídku (potvrzení objednávky), nebo když vám zboží zašleme - bez předchozího výslovného prohlášení o přijetí. Výjimka: v případě platby předem a PayPal je objednávka okamžitě přijata s vaší objednávkou.

 • 3 ceny

Ceny uvedené na stránkách produktu zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty a další cenové komponenty a nezahrnují příslušné náklady na dopravu. Další informace o nákladech na dopravu najdete na našich webových stránkách na adrese ["Přepravní informace" / "Dodací podmínky"].

 • 4 platební podmínky; Výchozí

(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise za:

Faktura předem,
Kreditní karty,
paypal

(2) Jsme zodpovědní za výběr platebních metod, které jsou v každém případě k dispozici. Zejména si vyhrazujeme právo nabídnout vám pouze vybrané způsoby platby, například pouze platbu předem k zajištění našeho úvěrového rizika.

(3) Pokud se rozhodnete platit předem, dáme vám v potvrzení objednávky naše bankovní údaje. Částka faktury musí být převedena na náš účet do 10 dnů od převzetí zboží.

(4) Při platbě na dobírku je účtován další poplatek [X] EUR, které doručovatel vybírá na místě. Neexistují žádné další náklady ani daně.

(5) Při platbě kreditní kartou je kupní cena rezervována na vaší kreditní kartě v době objednání (autorizace). V době, kdy vám zboží zašleme, je váš účet na kreditní kartě skutečně zaúčtován.

(6) Při platbě přes PayPal budete během procesu objednávání přesměrováni na web poskytovatele online PayPal. Abyste mohli zaplatit částku na faktuře prostřednictvím služby PayPal, musíte se zaregistrovat tam nebo nejprve zaregistrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební instrukci. Po zadání objednávky v obchodě žádáme PayPal o zahájení platební transakce. Více informací získáte během procesu objednávání. Platební transakce bude provedena PayPal automaticky ihned poté.

(7) Při platbě inkasem možná budete muset nést náklady, které vzniknou v důsledku zrušení platební transakce z důvodu nedostatku finančních prostředků na vašem účtu nebo z důvodu nesprávně předaných údajů o bankovním účtu.

(8) Pokud se s platbou dostanete do prodlení, jste povinni zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad základní sazbou. Za každé připomenutí, které vám bude zasláno poté, co došlo k selhání, vám bude účtován poplatek za připomenutí ve výši 2,50 EUR, pokud nebude v jednotlivých případech prokázáno nižší nebo vyšší poškození.

 • 5 Započtení / zadržovací právo

(1) Máte nárok na započtení pouze v případě, že váš protinávrh byl právně usazen, není námi zpochybněn nebo uznán, nebo je v úzkém synallagmatickém vztahu k našemu nároku.

(2) Retenční právo můžete uplatnit, pouze pokud je váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

 • 6 dodání; Výhrada vlastnictví

(1) Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží z našeho skladu na Vámi uvedenou adresu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Pokud jste podnikatel ve smyslu § 14 BGB, platí také následující:
- Vyhrazujeme si právo na zboží, dokud nebudou všechny nároky z aktuálního obchodního vztahu plně vyřízeny.

Zástava nebo bezpečnostní převod nejsou před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží povoleny.

- Zboží můžete dále prodávat v rámci běžné obchodní činnosti. V tomto případě nám již nyní předkládáte všechny pohledávky ve výši částky na faktuře, které vám vzniknou z dalšího prodeje

 1. Přijmeme postoupení, ale vy jste oprávněni inkasovat nároky. Pokud řádně neplníte své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo inkasovat nároky sami.

- Pokud se vyhrazené zboží kombinuje a mísí, získáváme spoluvlastnictví k nové položce v poměru hodnoty faktury vyhrazeného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

- Zavazujeme se, že na požádání uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje nároky, které mají být zajištěny, o více než 10%. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás.

 • 7 storno podmínky

V případě, že jste spotřebitelem ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), tj. Provádíte nákup za účelem, které není převážně obchodní ani samostatnou výdělečnou činností, máte právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícím ustanovení.

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, kteří nejsou dopravci, převzali zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, musíte nás kontaktovat

Pouze Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran

E-mail: info@onlysmile.de

informovat vás o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Autorské právo: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contractstexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, Tel. (28) 30 57 40 030, Fax (28) 30 57 4 XNUMX

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.
Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Autorské právo: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contractstexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, Tel. (28) 30 57 40 030, Fax (28) 30 57 4 XNUMX

Vzorový storno formulář
Chcete-li smlouvu zrušit, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.

An

Pouze Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavřenou smlouvu (*) o nákupu následujícího zboží (*):
Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)
datum
(*) Nehodící se škrtněte.

Konec odvolání

(1) Neexistuje žádné právo na odstoupení

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny,

- pokud byla jejich plomba po dodání odstraněna, nebo -

- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání kvůli jeho povaze nerozlučně smícháno s jiným zbožím.

Autorské právo: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contractstexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, Tel. (28) 30 57 40 030, Fax (28) 30 57 4 XNUMX

(2) Vyvarujte se poškození a znečištění. Pokud je to možné, zašlete nám prosím zboží zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal k zajištění odpovídající ochrany před poškozením při přepravě, abyste se vyhnuli nárokům na náhradu škody v důsledku poškození způsobeného nevhodným obalem.

(3) Před vrácením zboží nám zavolejte na tel. + 49 211 33764072 a oznámte vrácení. Tímto způsobem nám umožňujete přiřadit produkty co nejrychleji.

(4) Upozorňujeme, že způsoby uvedené v odstavcích 2 a 3 výše nejsou předpokladem účinného výkonu práva na odstoupení.

 • 8 Poškození při přepravě

(1) Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, neprodleně oznámte tyto chyby doručovateli a kontaktujte nás co nejdříve.

(2) Nepodání stížnosti nebo kontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše zákonná záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojištění.

 • 9 Záruka

(1) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, vycházejí vaše záruční nároky ze zákonných ustanovení prodejního zákona (§§ 433 a násl. BGB).

(2) Jste-li spotřebitelem ve smyslu článku 13 německého občanského zákoníku (BGB), činí doba odpovědnosti za reklamace použitých věcí - v rozporu se zákonnými ustanoveními - jeden rok. Toto omezení se nevztahuje na nároky z důvodu poškození života, zdraví nebo zdraví nebo z porušení základní smluvní povinnosti, jejíž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování smluvní partner se může pravidelně spolehnout (hlavní povinnost) i na nároky z jiných škod na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností uživatelem nebo jeho zástupci.

(3) Kromě toho se na záruku vztahují zákonná ustanovení, zejména dvouletá promlčecí doba v souladu s § 438 (1) č. 3 BGB.

(4) Pokud jste podnikatel ve smyslu § 14 BGB, platí tato ustanovení:

- Pro kvalitu zboží jsou závazné pouze naše vlastní informace a popis produktu výrobce, nikoli však veřejné chvály a prohlášení a jiná reklama výrobce.

- Jste povinni zboží zkontrolovat okamžitě as náležitou péčí o odchylky v kvalitě a množství a upozornit nás na zjevné vady do 7 dnů od převzetí zboží.

Včasné odeslání je dostatečné ke splnění termínu. To platí také pro skryté vady zjištěné později od jejich objevení. V případě porušení povinnosti kontroly a oznámení je uplatnění záručních nároků vyloučeno.

- V případě závad garantujeme podle našeho uvážení buď opravu, nebo výměnu (následné provedení). V případě oprav nemusíme nést zvýšené náklady, které vzniknou z přepravy zboží na jiné místo než je místo plnění, pokud zásilka neodpovídá zamýšlenému použití zboží.

- Pokud doplňkové plnění selže dvakrát, můžete buď požádat o snížení ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

- Záruční doba je jeden rok od data dodání.

 • 10 odpovědnost

(1) Neomezená odpovědnost: Máme neomezenou odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost a také v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek. Za lehkou nedbalost zodpovídáme za škody způsobené zraněním na životech, zdraví a zdraví lidí.

(2) Kromě toho platí následující omezená odpovědnost: V případě mírné nedbalosti ručíme pouze v případě porušení základní smluvní povinnosti, jejíž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na které se mohou pravidelně spolehnout (základní povinnost). Výše odpovědnosti za lehkou nedbalost je omezena na škodu, která byla předvídatelná v době uzavření smlouvy a kterou lze obvykle očekávat. Toto omezení odpovědnosti platí také ve prospěch našich zástupců.

 • 11 Alternativní řešení sporů

Evropská komise poskytla platformu pro mimosoudní řešení sporů. To dává spotřebitelům příležitost řešit spory související s jejich online objednávkou bez zásahu soudu. Platformu pro řešení sporů naleznete na externím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Usilujeme o smírné vyřešení případných názorových rozdílů vyplývajících z naší smlouvy. Kromě toho nejsme povinni účastnit se rozhodčího řízení a bohužel vám nemůžeme nabídnout účast v takovém řízení.

 • 12 závěrečných ustanovení

(1) Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bylo nebo bylo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

(2) Na smlouvy mezi námi a vámi se vztahuje pouze německé právo, s výjimkou ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG, dále jen „zákon OSN o prodeji“).

Povinná ustanovení země, ve které obvykle bydlíte, zůstávají volbou práva nedotčena.

(3) Jste-li obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondem, je naším místem podnikání místo jurisdikce pro všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti se smlouvami mezi námi a vámi.

Stand: 01.01.2019

 

Autorské právo: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contractstexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, Tel. (28) 30 57 40 030, Fax (28) 30 57 4 XNUMX

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Rozsah a poskytovatel (1) Tyto podmínky se vztahují na všechny vaše objednávky
v online obchodě

Pouze kosmetika GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Výkonný ředitel:
M. Sokiran
udělat.

(2) Produktová řada v našem online obchodě je zaměřena výhradně na kupující, kteří dosáhli věku 18 let.
(3) Naše dodávky, služby a nabídky jsou poskytovány výhradně na základě těchto podmínek. Všeobecné obchodní podmínky platí pro společnosti, tedy i pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když již nejsou výslovné
bude dohodnuto. Zahrnutí podmínek, které zákazník, který splňuje naše podmínky, je v rozporu, je již v rozporu.
(4) Smluvním jazykem je výhradně němčina.
(5) Aktuálně platné podmínky a podmínky můžete načíst a vytisknout na webu [www.onlysmile.com].
2 uzavření smlouvy (1) Prezentace zboží v internetovém obchodě neznamená závaznou žádost o uzavření kupní smlouvy. Jedná se spíše o nezávazný požadavek na objednání zboží v internetovém obchodě.
(2) Kliknutím na tlačítko [„objednat nyní zaplatit“ / „koupit“] učinit závaznou nabídku nákupu (§ 145 BGB). Těsně před odesláním této objednávky můžete objednávku znovu zkontrolovat
a v případě potřeby je opravte.
(3) Po přijetí nákupní nabídky obdržíte automaticky generovaný e-mail, kterým potvrdíme, že jsme obdrželi vaši objednávku (potvrzení o přijetí). Toto potvrzení o přijetí ještě nepředstavuje předpoklad vaší nákupní nabídky. Smlouva vychází z potvrzení přijetí
ještě ne.
(4) Kupní smlouva na zboží je uzavřena pouze tehdy, když výslovně přijmeme nákupní nabídku (potvrzení objednávky) nebo pokud vám zboží - bez předchozího výslovného přijetí - zašleme. Výjimka: při platbě předem a PayPal je přijetí objednávky okamžitě s vaší objednávkou.
3 ceny Ceny uvedené na stránkách produktu zahrnují zákonnou DPH a další cenové komponenty a jsou plus příslušné náklady na dopravu. Další informace o nákladech na dopravu naleznete na našich webových stránkách v části [„Informace o dopravě“ /
"Podmínky doručení"].
4 platební podmínky; zpoždění (1) Platbu lze provést:
Faktura předem,
Kreditní karta,
paypal
(2) Jsme zodpovědní za výběr dostupných platebních metod. My Zejména si vyhrazujeme právo zvolit pouze pro platbu Nabízet platební metody, například k zajištění našeho úvěrového rizika pouze předplacení.
(3) Při výběru způsobu platby předem voláme naše bankovní údaje v potvrzení objednávky. Částka na faktuře je do 10 dnů od obdržení zboží na náš účet.
(4) Za dobírku je splatný další poplatek ve výši [X] EUR, což zvyšuje doručovatele na místě. Další náklady a daně se nevztahují na.
(5) Při platbě kreditní kartou je kupní cena v době objednání rezervována na vaší kreditní kartě (autorizace). Skutečné zatížení Váš účet na kreditní kartě bude zpracován v době, kdy vám doručíme zboží k odeslání.
(6) Při platbě přes PayPal budete v procesu objednávání na webu předaném online poskytovatelem PayPal. K částce faktury nad Aby bylo možné platit PayPal, musíte se tam zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a peněžním poukazem, který u nás potvrdíte. Po zadání objednávky v obchodě požadujeme, aby PayPal zahájil platební transakci. Další informace jsou k dispozici během procesu objednávání. Platební transakce se stane přímou prostřednictvím služby PayPal a poté se provede automaticky.
(7) Pokud platíte inkasem, možná budete muset nést náklady vzniklé v důsledku zpětného zúčtování platební transakce z důvodu nedostatku finančních prostředků nebo nesprávně předaných bankovních údajů.
(8) Pokud jste v prodlení s platbou, jste odpovědní za platbu
zákonný úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad závaznou základní sazbou. Za každé upomínkové písmeno po zadání položky Pokud vám bude zaslána pozdní platba, bude vám účtován poplatek za upomínku ve výši 2.50 EUR, pokud v jednotlivých případech nebude nižší nebo vyšší
Poškození je prokázáno.
5 započtení / zadržovací právo (1) Máte nárok na započtení, pouze pokud byl váš protinávrh právně stanoven, není námi zpochybněn nebo je uznán nebo v úzkém synallagmatickém vztahu k našim nárokům.
(2) Zadržovací právo můžete uplatnit, pouze pokud jde o vaši vzájemnou žalobu na základě stejného smluvního vztahu.
6 dodání; Výhrada vlastnictví (1) Není-li dohodnuto jinak, provádí se dodávka zboží naším skladem na vámi uvedenou adresu.
(2) Zboží zůstává naším až do úplného zaplacení kupní ceny majetku.
(3) Jste-li podnikatelem ve smyslu § 14 BGB, platí rovněž toto:
- Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků z aktuálního obchodního vztahu.
Před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží není zástava nebo bezpečnostní převod povolen.
- Zboží můžete dále prodávat v rámci běžné obchodní činnosti. Pro V tomto případě již zadáváte všechny pohledávky ve výši částky Faktury, které vám vzniknou z dalšího prodeje, k nám Přijímáme postoupení, ale vybíráte peníze Autorizované pohledávky. Pokud vaše platební povinnosti nejsou řádně, vyhrazujeme si právo
Sbírejte pohledávky sami.
- Při připojování a míchání vyhrazeného zboží získáváme spoluvlastnictví nového objektu v poměru k hodnotě faktury vyhrazeného zboží k dalším zpracovaným předmětům do doby zpracování.
- Zavázali jsme se poskytnout nám dlužné cenné papíry na vyžádání, pokud realizovatelnou hodnotou našich cenných papírů jsou pohledávky, které mají být zajištěny o více než 10%. Výběr kolaterálu, který má být uvolněn, je naší odpovědností.
7 Storno podmínky V případě, že jste spotřebitelem ve smyslu článku 13 BGB, platí i nákup
Pro účely, které nejsou převážně komerční ani jejich účelem je samostatná profesionální činnost, máte jeden výběr v souladu s následujícími ustanoveními.
Výběr peněz
Máte právo do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu zrušit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo některá z vašich třetí strany, která není vaším dopravcem, převzala nebo převzala zboží, které vlastní.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás kontaktovat

Pouze Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Výkonný ředitel:
M. Sokiran
E-mail: info@onlysmile.de

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to nutné.
K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste zprávu o uplatnění práva na odstoupení zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení.
Důsledky zrušení
Pokud tuto smlouvu stáhnete, budeme vám mít k dispozici všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že máme jiný typ dodávky jako nejlevnější standardní dodávku, kterou nabízíme okamžitě a nejpozději do čtrnáct dní ode dne, ke kterému je připojeno oznámení o odstoupení od této smlouvy, které jsme obdrželi. Stejné používáme pro toto splácení Platební prostředky použité v původní transakci, pokud se s vámi nedohodnete jinak; v žádném případě vám nebude účtováno tyto splátkové poplatky.
Autorské právo: HÄRTING Attorneys at Law, www.haerting.de, contract papers@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlín, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4

Můžeme odmítnout vrácení, dokud nevrátíme zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že zboží bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve.
Zboží máte okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy nám oznámíte zrušení této smlouvy, zašlete, zašlete zpět nebo nám nebo předejte. Lhůta je, pokud zboží obdržíte před uplynutím lhůty čtrnácti dnů odeslání.
Nesete okamžité náklady na vrácení zboží.
Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty u jednoho z důvodu kontroly stavu, vlastností a funkčnosti zboží, ke kterému není nutné zacházet, splatná.
Autorské právo: HÄRTING Attorneys at Law, www.haerting.de, contract papers@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlín, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4

Formulář výběrového formuláře
Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.
On
Pouze Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Výkonný ředitel:
M. Sokiran

Já / my (*) tímto rušíme smlouvu uzavřenou mnou / námi (*)
nákup následujícího zboží (*):
Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze na papíře)
datum
(*) Nehodící se škrtněte.
Konec odvolání

(1) Právo na odstoupení neexistuje
- pro dodání zboží, které není prefabrikované, a pro jeho individuální rozhodování nebo rozhodování spotřebitelem je směrodatné nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
- při dodání zapečetěného zboží nejsou ze zdravotních nebo hygienických důvodů vhodné pro vrácení, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna nebo
- při dodání zboží, pokud je to způsobeno jeho dodáním po dodání, byly Nature nerozlučně smíchány s jiným zbožím.
Autorské právo: HÄRTING Attorneys at Law, www.haerting.de, contract papers@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlín, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4

(2) Vyvarujte se poškození a znečištění. Zašlete nám prosím zboží v originálním balení, pokud je to možné, s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi balení. V případě potřeby použijte jeden ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, ujistěte se, že máte vhodný obal pro jeden
přiměřená ochrana před poškozením při přepravě, nároky na náhradu škody, aby se zabránilo škodám způsobeným vadným obalem.
(3) Před návratem nám zavolejte na +49 211 33764072 a získejte oznámení o návratu. Tímto způsobem nám umožníte jedno nejrychlejší možné přidělení produktů.
(4) Vezměte prosím na vědomí, že podmínky uvedené v předchozích odstavcích 2 a 3 Podmínky nejsou nezbytným předpokladem pro účinné provedení výběru.
8 poškození při přepravě (1) Pokud je zboží dodáváno se zjevným poškozením při přepravě, pak
Nahlaste prosím tyto chyby doručovateli okamžitě a vezměte je, prosím, kontaktujte nás co nejdříve.
(2) Nepodání stížnosti nebo kontaktu nemá pro vaše zákonná záruční práva žádné důsledky. Pomáhají nám ale s našimi vlastními nároky vůči dopravci nebo s prosazováním přepravního pojištění.
9 Záruka (1) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, vaše nároky ze záruky se řídí zákonnými ustanoveními kupního práva (§§ 433 a násl. BGB).
(2) Pokud jste spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB, je doba odpovědnosti za reklamace použitého zboží - odchylně od právních předpisů - jeden rok. Toto omezení se nevztahuje na nároky z důvodu škod vyplývajících z
Zranění na životě, těle nebo zdraví nebo v důsledku porušení základní smluvní povinnosti, jejíž splnění spočívá především v řádném plnění smlouvy, na jejíž dodržení se smluvní strana může pravidelně spoléhat (hlavní povinnost), jakož i v případě nároků z důvodu další škody, které vzniknou úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností uživatele nebo jeho zástupců.
(3) Ve zbývající části se na záruku vztahují zákonná ustanovení, zejména dvouletá promlčecí doba podle čl. Oddíl 438 (1) č. 3 BGB.
(4) Jste-li podnikatelem ve smyslu § 14 BGB, je to zákonné
Ustanovení s následujícími úpravami:
- Podmínkou komodity jsou pouze naše vlastní údaje a popis produktu závazné pro výrobce, ale ne veřejné
Propagace a komentáře a další reklama výrobce.
- Jste povinni dodat zboží neprodleně a v nezbytném rozsahu
Pečlivě zkontrolujte odchylky kvality a množství a nás
zjevné vady do 7 dnů od převzetí zboží.
Termín je dostatečný pro včasné odeslání. To platí i pro
později objevené skryté vady z objevu. V případě úrazu
Povinnost zkoumat a vznést námitku je tvrzení
Záruční nároky vyloučeny.
- V případě závad poskytujeme záruku podle našeho uvážení opravou
nebo náhradní dodávka (doplňkové plnění). V případě opravy musí
Neneseme zvýšené náklady vzniklé při přepravě zboží
na jiné místo než místo plnění, pokud
Zásilka není zamýšleným použitím zboží
ekvivalent.
- Pokud post-performance selže dvakrát, můžete tak učinit podle svého uvážení
Snížení poptávky nebo odstoupení od smlouvy.
- Záruční doba je jeden rok od data dodání.
10 odpovědnost (1) Neomezená odpovědnost: Jsme plně odpovědni za úmysl a hrubou
Nedbalost a v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek. Pro snadné
Odpovídáme za nedbalost v případě škod v důsledku úrazu na zdraví,
Tělo a zdraví osob.
(2) Pro zbytek platí následující omezená odpovědnost: V případě lehké nedbalosti
ručíme pouze v případě porušení podstatné smluvní povinnosti,
jejich plnění vůbec řádné plnění smlouvy
nejprve umožněno a na jehož dodržování se můžete pravidelně spolehnout
(Povinnost). Odpovědností za lehkou nedbalost je částka
omezeno na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy s
Vznik je obvykle třeba očekávat. teze
Omezení odpovědnosti platí také ve prospěch našich zástupců.
11 Alternativní řešení sporů Evropská komise má platformu pro mimosoudní řešení sporů
pokud. To dává spotřebitelům příležitost řešit spory
Spojení s vaší online objednávkou nejprve bez zapojení a
Upřesněte soud. Platforma pro řešení sporů je pod externím odkazem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ available.
Snažíme se vyřešit případné neshody z naší smlouvy
po vzájemné dohodě. Navíc se chystáme jednoho zúčastnit
Smírčí řízení není povinné a může vám poskytnout účast v jednom
bohužel takové postupy nenabízím.
12 Závěrečná ustanovení (1) Je-li jedno nebo více ustanovení těchto podmínek neplatné nebo
Tímto způsobem bude ovlivněna platnost ostatních ustanovení
nedotkl.
(2) Smlouvy mezi námi a vámi podléhají výhradně německému právu
Použitelné s vyloučením ustanovení Organizace spojených národů
Úmluva o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG, „UNContent“).
Povinná ustanovení země, ve které se nacházíte
obvykle zůstávají, zůstávají nedotčeni volbou práva.
(3) Jste obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejného práva
Speciální aktiva, takže naše místo podnikání je jurisdikcí pro všechny
Spory vyplývající z nebo v souvislosti se smlouvami mezi námi a
Jim.
Jak 01.01.2019
Autorské právo: HÄRTING Attorneys at Law, www.haerting.de, contract papers@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlín, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4