Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Dodržujeme právní předpisy o ochraně a zabezpečení údajů. V následujícím textu vás budeme informovat o typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání vašich osobních údajů.

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky.

Wer sind wir

Pouze Kosmetik GmbH, odpovědná osoba: M. Sokiran

Adresa našeho webu je: https://onlysmile.de

Možnosti kontaktu
Adresse:
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Německo
Tel .: + 49 211 33764072
E-mailový úředník pro ochranu údajů: info@onlykosmetik.de

Přístup na naši domovskou stránku

Při každém přístupu na náš web pod www.onlysmile.de náš webový server automaticky shromažďuje a ukládá osobní údaje. Náš webový server provozuje www.1und1.de.

Jak shromažďujeme údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně, že nám to řeknete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Dále máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek brát na ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Léčíme Vaše osobní údaje důvěrně av souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Příspěvky na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, příspěvky atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto stránky mohou shromažďovat informace o vás používat soubory cookie, vložit další sledovací služby třetích stran a zaznamenávat interakci s tímto vložený obsah, včetně vaší interakci s vloženými obsah, pokud máte účet a jsou zaznamenány na tomto místě.

Komentáře

Když návštěvníci psát komentáře na internetových stránkách, jsme také shromažďovat data, která se zobrazí v podobě komentáře, návštěvník je IP adresa a user agent řetězce (tak, že prohlížeč je identifikován) podporovat identifikaci spamu ,

Z vaší e-mailové adresy lze vytvořit anonymizovaný řetězec znaků (nazývaný také hash), který se předá službě Gravatar a zkontroluje, zda jej používáte. Prohlášení o ochraně údajů služby Gravatar najdete zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek veřejně viditelný v kontextu vašeho komentáře.

Vaše kontaktní informace

Osobní údaje, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, kontaktních nebo registračních formulářů, jsou poskytovány výslovně dobrovolně (právním základem je čl. 6 odst. 1. S. 1 písm. A GDPR) a slouží pouze k tomu, co chtít Účel. Vezměte prosím na vědomí příslušné informace ve formulářích. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo e-mailem, uložíme informace, které jste poskytli, abychom mohli odpovědět na vaši žádost a abychom mohli klást jakékoli následné otázky. Když se zaregistrujete na naše akce, vaše údaje budeme ukládat do našeho seznamu adresátů pouze v případě, že výslovně souhlasíte s přijímáním dalších pozvánek na naše akce v budoucnu.

Výslovně upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) má bezpečnostní mezery a nemůže být zcela chráněn před přístupem třetích stran.

Jaká práva máte k vašim údajům

Máte-li účet na těchto stránkách nebo máte písemné připomínky, můžete požádat, abychom exportovali vaše osobní údaje včetně údajů, které jste nám poskytli. Kromě toho můžete požádat o smazání veškerých osobních informací, které jsme o vás uložili. To nezahrnuje údaje, které musíme uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní potřeby.

Sociální média

Používáme platformu sociální sítě Facebook. Poukazujeme na to, že tuto platformu používáte na vlastní odpovědnost a že POUZE KOSMETIK GMBH nemá žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití touto sociální sítí. Pod www.facebook.com/privacy/explanation najdete příslušné pokyny k ochraně údajů.

Cookies

Webové stránky využívají tzv cukroví. Cookies v počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies se používají k výrobě naše nabídka více uživatelsky přívětivé, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uložené ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.

Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v individuálních případech, kdy to umožňuje přijetí cookies, nebo obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které provádějí proces elektronických komunikací nebo poskytují určité žádoucí vlastnosti, které (např funkci nákupního košíku), které musí být na základě čl. 6 odst. 1 Lit. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho surfování), budou se s nimi zacházet zvlášť.

Správa souborů cookie GDPR / CCPA +

Tato webová stránka používá GDPR / CCPA + správu cookies od iSenseLabs LLC ke správě souhlasu nebo odmítnutí návštěvníků našich webových stránek k nastavení technicky nepotřebných cookies a k implementaci práva uživatelů na informace, opravu a vymazání jejich údajů. Pouze pro tyto účely společnost iSenseLabs LLC shromažďuje vaše zákaznické číslo, vaši e-mailovou adresu, vaši IP adresu, ID obchodu Shopify, záhlaví požadavku na agenta vašeho prohlížeče a také čas a den souhlasu nebo odmítnutí nastavení cookies nebo. žádost o informace, opravu nebo vymazání.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti iSenseLabs LLC:

https://gdpr.apps.isenselabs.com/pages/privacy_policy

Používání GDPR / CCPA + Správa cookies je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR. Jsme povinni implementovat práva návštěvníků podle GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN) - Shopify

Hostujeme naše webové stránky v Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen: „Shopify“).

Shopify je nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, Shopify zaznamená vaši IP adresu a také informace o zařízení, které používáte, a vašem prohlížeči. S Shopify se také analyzují čísla návštěvníků, zdroje návštěvníků a chování zákazníků a vytvářejí se uživatelské statistiky. Když provádíte nákup na našem webu, Shopify také zaznamenává vaše jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresy, platební údaje a další údaje související s nákupem (např. Telefonní číslo, výše prodeje atd.).).

Shopify ukládá ve vašem prohlížeči soubory cookie pro analýzu.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů Shopify:

https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Shopify se používá na základě čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Máme legitimní zájem prezentovat naše webové stránky co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Operační systém používá
  • odkazujícího serveru URL
  • Hostitel název přistupujícího počítače
  • Doba požadavku serveru
  • IP adresa volajícího počítače

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 věta 1 písm. F obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25. května 2018. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Za žádných okolností nepoužíváme údaje shromážděné za účelem vyvozování závěrů o vás osobně. Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat soubory protokolu, pokud máme podezření na nezákonné použití naší nabídky

PLUGINY A NÁSTROJE

Google Fonts

Tato stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Chcete-li to provést, musí se prohlížeč, který používáte, připojit ke serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, bude počítač používat výchozí písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

právo

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl.6 odst.1 věta 1 písmeno f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl.21 GDPR. Pokud byste chtěli využít své právo na odvolání nebo námitku, stačí e-mail na adresu info@onlysmile.de

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sama nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Informace, blokování, odstranění

Mají podle platných právních předpisů, právo na svobodné informace o vašich uložených osobních údajů, jeho původu a místo určení a účel zpracování dat a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Na tento a na další otázky týkající se osobních údajů, můžete se vždy obrátit na danou adresu v tiráži nás.

Protiklad proti reklamním poštu

Použití Rozbalit otisku povinnost zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Změny v našem prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny, abychom zajistili, že naše prohlášení o ochraně údajů bude vždy v souladu se současnými zákonnými požadavky. To platí také v případě, že prohlášení o ochraně údajů musí být upraveno kvůli novým nebo revidovaným službám, například novým službám. Nové prohlášení o ochraně údajů se poté použije při vaší další návštěvě naší nabídky.

Další právní informace

Design a obsah této webové stránky jsou chráněny autorskými právy.
Snažíme se poskytovat správné informace, ale nemůžeme za ně přijmout žádnou právní odpovědnost.

Pro více informací

Veškerý obsah a obrázky jsou chráněny autorskými právy. Duplikace, distribuce nebo jiné použití je povoleno pouze s naším výslovným souhlasem.